Här samlar vi lite av all den informationn som finns angående företag och corona.

* Omställningsstöd - regeringen kom med förslag om ett förlängt omställningsstöd för maj-juli, med vissa förändringar mot tidigare stöd.

* Skattefri ”coronagåva” – arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december 2020.

* Karens för anställda – förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär att anställda som har fått karensavdrag från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 700 kr. Från och med 1 juni 2020 är schablonersättningen 804 kr.