Här samlar vi lite av all den informationn som finns angående företag och corona.

* Efter 6 april kan man rapportera löner till Skatteverket för mars och få den sänkta arbetsgivaravgiften: 10,21% Då ska man manellt gå in på varje anställd och kryssa i ruta 062. Acceptera sen Skatteverkets beräkningar. Den sänkta avgiften gäller löner utbetalda mars-juni (rapportering april-juli).

* Den 7 april öppnar Tillväxtverket för ansökningar gällande kostnader bolaget har gällande permittering.

* Har bolaget likvididtetsbrist kan man ansöka om att få tillbaka betalda skatter och moms från sitt skattekonto. Dessa ska sen betalas in igen!

* De med anstånd på sina deklarationer har till 16 juni att lämna in, oberoende om man lämnar digitalt eller på papper. Skatteverket har även sina postlådor på 40 olika platser i landet.

* Den anställde kan ansöka hos Försäkringskassan om att få tillbaka en del av sitt karensavdrag, 700 kr före skatt.

* Staten tar över sjuklönekostnaden under april och maj. Bolaget rapporterar lön och sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen. Skatteverket kontaktar Försäkringskassan som beslutar om ersättningen och sen betalar Skatteverket ut detta på bolagets skattekonto.

* Omställningsstöd: regeringen kom med förslag den 30/4 om ett "omställningsstöd". Har man en omsättnig på över 250 000 kr tidigare år kvalificerar man sig för stödet om man har tappat mer än 30% i mars-april 2020 i jämförelse med mars-april 2019.