Viktiga datum för 2018

Momsen rapporteras två månader efter avslutad period: 

För 1-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

Oktober: 12/12

November: 17/1-2019

December: 12/2-2019

För 3-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

Oktober-December: 12/12-2019

1 års moms

Handlar du från EU under 2018 ska momsen rapporteras 26/2-2019 annars ska den rapporteras den 14 maj.