Viktiga datum för 2020

Momsen rapporteras två månader efter avslutad period: 

För 1-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

Augusti: 12/10

September: 12/11

Oktober: 14/12

November: 18/1-2021

December: 12/2-2021

För 3-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

Juli-September: 12/11

Oktober-December: 12/2-2021

1 års moms

Handlar du från EU under 2020 ska momsen rapporteras 26/2-2021 annars ska den rapporteras den 13 maj. Med anstånd har man till 26 juni.