Viktiga datum för 2019

Momsen rapporteras två månader efter avslutad period: 

För 1-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

Juni: 19/8

Juli: 12/9

Augusti: 14/10

September: 12/11

Oktober: 12/12

November: 17/1-2020

December: 12/2-2020

För 3-månadsmoms gäller rapportering av momsen senast den:

April-Juni: 19/8

Juli-September: 12/11

Oktober-December: 12/2-2020

 

1 års moms

Handlar du från EU under 2018 ska momsen rapporteras 26/2-2019 annars ska den rapporteras den 13 maj. Med anstånd har man till 26 juni.