Denna månaden är det momsrapportering för oktober och lönerapportering för november.

Slutskatt för 2017 förfaller 20181212.